Huisartsenpraktijk Elting-Wartan is sinds 2016 NHG geaccrediteerd!

WAT HOUDT DIT KEURMERK IN?

Het NHG Keurmerk: Voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg.

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?

Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden uw gegevens goed beheerd?

En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over genoeg medische kennis?

Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is.

U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld.

Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt. En dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

HOE WERKT HET? Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patienten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeterplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor een jaar.

UW MENING VAN BELANG!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patienten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patienten en deze vervolgens te koppelen aan correcte verbeteringsacties. Maar het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk!

CONTACT?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klanten en ideeen van patienten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeen u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of totaal iets anders. De praktijkassistente neemt uw opmerking(en) graag in ontvangst.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.