Spreekuren

Tussen 8:00 en 10:00 kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op nummer 0597-412261. De assistente zal in het algemeen vragen waarvoor u een afspraak maakt. Dit i.v.m. de tijdsplanning. Als u denkt extra tijd nodig te hebben gelieve dit aan te geven. Afspraken afzeggen: 24 uur van te voren. Zie no show beleid hieronder.

In principe wordt zoveel mogelijk getracht ieder dezelfde dag of de dag daarop te laten komen.

Visites:  Voor het aanvragen van visites indien mogelijk voor 9:00 bellen. In het algemeen worden de huisbezoeken aan het einde van de ochtend en aan het begin van de middag afgelegd.

 KLEINE MEDISCHE INGREPEN

-Voor het hechten van wonden kunt u bij ons direct terecht.

-Plaatsen van spiraaltjes Voor het plaatsen van een Mirena-spiraal kunt u terecht in onze praktijk.

-Kleine chirurgische ingrepen Voor het verwijderen van ongewenste moedervlekken, vetbulten, talgklieren en andere bultjes kunt u in veel gevallen bij ons terecht.

Maakt u wel eerst een afspraak op het spreekuur om uw plekjes te laten beoordelen. 

ASSISTENTE

De assistente neemt een belangrijke plaats in de huisartsenpraktijk. Ze heeft de volgende taken:

-Ondersteuning van de huisarts bij het spreekuur.

-Geven van medische adviezen.

-Bij de assistente kunt u voor aan aantal verrichtingen terecht:

.hartfilmpjes

.longfunctie

.gehoortesten

.vaatonderzoek

.hart- en vaatziekte screening

.injecties

.tapen

.wondbehandeling,

.wratten behandeling met o.a. stikstof

.verbinden

.uitstrijkjes maken

.bloedsuikermetingen

.bloeddrukcontroles

.urine onderzoek

.hechtingen verwijderen

.oren uitspuiten

Daarnaast kan de assistente u velerlei adviezen geven, of dit in het overleg met de huisarts bespreken, u kunt dan tussen 14.00-16:00 terugbellen. Om e.e.a. zorgvuldig te kunnen doen heeft de assistente dagelijks haar eigen spreekuur, voor dit spreekuur kunt u een afspraak maken.

 No-Show beleid: 

Met ingang van 1 maart 2018 hebben wij een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

Dit is op advies van de LHV(= Landelijke Huisartsen Vereniging).

Waarom een ‘no-show’ tarief voor patiënten die niet komen opdagen voor hun afspraak? Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen.

Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts wil maken neemt ook nog steeds toe.

Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt.

Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden.

Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Wat moet u doen als u niet op een afspraak kunt komen? Meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente.

De afspraak wordt afgemeld en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan natuurlijk ook géén ‘no-show’ tarief berekend.

Hoeveel bedraagt het ‘no- show’ tarief?

We zullen een tarief van €9,- bij een enkel consult en €18,- bij een dubbel consult in rekening brengen. Dan wel het geplande onderzoek wel in rekening gebracht.

Dit is ook het tarief wat de huisarts van de zorgverzekeraar ontvangt als u wél op het spreekuur verschijnt.

Bij een afspraak voor de praktijkondersteuner (somatiek/GGZ) wordt een tarief van €18,- in rekening gebracht.

Bij hen worden tenslotte lange consulten of gesprekken voor u gereserveerd. U wordt verzocht dit af te rekenen aan de balie bij een eerstvolgend bezoek aan de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.