Diagnostiek en Behandeling

In onze praktijk worden een aantal diagnostische verrichtingen uitgevoerd:

ECG (hartfilmpje). Bij klachten van pijn op de borst of hartkloppingen kan het zinvol zijn een hartfilmpje te maken. Hiervoor hoeft U in eerste instantie dus niet naar het ziekenhuis.

Een 24 uurs bloeddrukmeting Soms is een enkele bloeddrukmeting tijdens het spreekuur niet een goede afspiegeling van uw echte bloeddruk. Onze praktijk beschikt over een apparaat dat U mee naar huis krijgt en om het uur de bloeddruk meet. Hierdoor kan een betere indruk worden verkregen hoe de bloeddruk verloopt gedurende de dag en nacht.

 Audiometrie (gehoorstest) Dit apparaat meet uw gehoorsfunctie op een geautomatiseerde manier

Teledermatologie Hierbij wordt een foto gemaakt van een huidafwijking. Deze wordt volledig anoniem naar het ziekenhuis gestuurd via het internet, alwaar een specialist de foto beoordeeld. Hierdoor kan in lastige gevallen sneller een diagnose worden gesteld, en hoeft U in sommige gevallen niet naar het ziekenhuis worden verwezen.

Bevolkingsonderzoek

Kleine chirurgische ingrepen