De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico.

Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites.

Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ, diabetes en COPD.

Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto's, bloedonderzoek of urine-kweken, u verwijst of medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die voor onderzoek bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

De huisartspraktijk kan U niet steeds attenderen op eventueel door U te betalen eigen risico igv doorverwijzing. U dient zelf te zorgen voor informatie, zo nodig via uw Zorgverzekeraar

Informatie t.a.v eigen risico in de zorg kunt U via deze link vinden: